Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Familierecht

Samenwonen

Gaat u samenwonen is het verstandig de zaken goed te regelen. Dat kunt u doen door het op laten maken van een samenlevingsovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst kunt u bijvoorbeeld de verdeling van de kosten van de huishouding vastleggen of kunt u elkaar aanwijzen als gerechtigde voor uw partnerpensioen. Tevens kunt u een lijst hechten aan de akte, waarop vermeld wordt welke goederen van wie zijn. 

Trouwen

Wilt u niet trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaan) in gemeenschap van goederen, dan kunt u huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) opmaken. Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een zogenaamde koude uitsluiting of voor een variant met een finaal verrekenbeding. Wij adviseren u graag. 

Testamenten

Komt u te overlijden, dan vererft uw nalatenschap volgens de wet. Wilt u afwijken van de wettelijke erfopvolging kunt u dat bewerkstelligen door een testament op te maken. U kunt iemand onterven, u kunt iemand een legaat nalaten, u kunt de kinderen van uw partner tot erfgenaam benoemen, u kunt iets nalaten aan een goed doel of u kunt een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen in uw testament. Wij adviseren u eens in de 5 jaar uw testament te laten bekijken door de notaris. Uw persoonlijke omstandigheden of wijzigingen in de wet kunnen er voor zorgen, dat uw testament aangepast moet worden aan uw situatie. 

Voogdij

Laat u bij uw overlijden minderjarige kinderen achter, dan zal de rechter (samen met de kinderbescherming) een voogd benoemen die zich zal ontfermen over uw kinderen. In een testament kunt u zelf aangeven aan wie u de zorgen van uw eigen kinderen toevertrouwt.   

Schenken

U kunt op verschillende manieren schenken. Heeft u contanten tot uw beschikking kunt u het geschonken geld bijvoorbeeld per bank overmaken aan degene aan wie u de schenking doet. Voor de verschillende tarieven en vrijstellingen kunt u de betreffende informatie raadplegen bij de brochures.

Wilt u over het geschonkene zelf blijven beschikken, of zit uw geld vast "in de stenen van uw woning", dan kunt u een schenking op papier doen. U betaalt jaarlijks rente over het schuldigerkende bedrag. Voor de schenker is het geschonkene een aftrekpost in box 3 en voor de begiftigde moet het geschonkene worden bijgeteld bij het vermogen in box 3.

Overlijden

Nadat iemand is overleden kan de bank vragen om een zogenaamde verklaring van erfrecht. Op grond van dit door de notaris opgemaakte document weet de bank wie bevoegd is over het banktegoed te beschikken.

Binnen 8 maanden na het overlijden moet er aangifte gedaan worden voor de erfbelasting. Bij de brochures kunt u de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting bekijken.