Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Bewind

Indien iemand zijn eigen belangen niet meer goed kan behartigen door bijvoorbeeld een achteruitgang in geestelijke vermogens, kan een bewind nodig zijn.

Nadat een bewind is ingesteld behartigt de bewindvoerder de belangen van degene van wie zijn goederen en gelden onder bewind zijn gesteld. 

Hoe wordt een bewind ingesteld?

Het is de rechter die zich uitspreekt over een eventuele onderbewindstelling.

Er zal een verzoek tot onderbewindstelling gestuurd moeten worden naar de rechter. Met het verzoek dient een verklaring van een deskundige meegezonden te worden, waaruit blijkt dat de onderbewindstelling kan worden uitgesproken. Zijn er kinderen en / of een echtgenote, wil de rechter graag weten of zij in kunnen stemmen met een onderbewindstelling.

Het meezenden van een getekende akkoordverklaring is voldoende. Ontbreekt er bij het verzoekschrift een akkoordverklaring van een kind, kan de rechter het betreffende kind oproepen om zijn of haar standpunten toe te lichten. De rechter zal alsdan besluiten tot een eventuele onderbewindstelling.