Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Onroerende zaken

Koopovereenkomst / Levering

In de koopovereenkomst leggen koper en verkoper de gemaakte afspraken vast (koopsom, datum van levering, bijzondere afspraken). Voor de levering van een woning is een koopovereenkomst verplicht.

Voor de overdracht van een woning of bedrijfspand moet je naar de notaris. In de wet staat namelijk dat je de eigendom van onroerend goed alleen over kan dragen door de ondertekening van een notariële akte en de inschrijving van een afschrift (of uittreksel) daarvan bij het kadaster. De notaris zorgt er voor dat de verkoper zijn geld krijgt en de koper het door hem gekochte op zijn naam krijgt.

Hypotheek

De meeste mensen lenen voor de aankoop van een woning (of voor iets anders) geld bij een bank. Ter zekerheid voor de terugbetaling van de lening verlangt de bank meestal hypothecaire zekerheid. Een hypotheek kan gevestigd worden op een gebouw, een perceel land of op een schip. De vestiging van een recht van hypotheek vindt plaats door de inschrijving van een afschrift (of een uittreksel) van een daartoe bestemde bij de notaris ondertekende akte.        

Verdeling

In sommige situaties moet onroerend goed verdeeld worden. Te denken valt aan de verdeling van een nalatenschap waar meerdere erfgenamen samen eigenaar zijn van bijvoorbeeld een woonhuis en het betreffende woonhuis aan één van de erfgenamen moet worden toegedeeld. De notaris maakt daarvoor een akte van verdeling op. Bij een echtscheiding of verbreking van een samenleving kan tevens een verdelingsakte worden opgemaakt.