augustus 22, 2019

Is het maken van huwelijkse voorwaarden nog steeds zinvol?

Het huwelijksvermogensrecht is op 1 januari van het vorige jaar gewijzigd. Vaak wordt gedacht, ook door veel ondernemers, dat het maken van huwelijkse voorwaarden niet langer nodig is. Voor ondernemers is het maken van huwelijkse voorwaarden toch van groot belang.

Bestaat een onderneming vóór het huwelijk, valt deze buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen en blijft dit privé-vermogen van de echtgenoot die de onderneming drijft. In de wet is echter bepaald dat de echtgenoot-ondernemer een redelijke vergoeding voor zijn kennis en arbeid moet betalen aan de gemeenschap. Het salaris dat de echtgenoot-ondernemer ontvangt uit zijn onderneming valt op zich altijd in de (beperkte) gemeenschap van goederen, dus dat kan dan als de vergoeding worden gezien, maar de hoogte van dat salaris zal hij echter zelf kunnen vaststellen. Wat is dan een redelijk salaris? Daar is geen algemene regel voor en dat kan onduidelijkheid scheppen tussen de echtgenoten.

In huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten vastleggen wat onder een redelijke vergoeding wordt verstaan en wat te doen wanneer een echtgenoot-ondernemer zijn salaris opzettelijk te laag houdt. Dat zijn dan duidelijk afspraken voor tijdens het huwelijk maar ook wanneer het huwelijk door echtscheiding eindigt.


De redelijke vergoeding geldt ook voor huwelijken die zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Reden om ook die huwelijkse voorwaarden aan te passen.

Een andere reden om huwelijkse voorwaarden te maken is als de onderneming wordt gedreven in de vorm van een Besloten Vennootschap (B.V.). Als deze onderneming al bestond vóór het huwelijk, vallen de aandelen in de B.V. buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Echter, nieuwe aandelen die tijdens het huwelijk worden uitgegeven vallen wel in de beperkte gemeenschap. Het gevolg daarvan is dat een deel van de aandelen privé-vermogen is en een deel gemeenschappelijk vermogen. Dividenduitkeringen zijn dan ook deels privé en deels gemeenschappelijk. De aandelen van een B.V. die ná het huwelijk wordt opgericht worden ook gemeenschappelijk vermogen.

Er is nog een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden te maken, namelijk de bescherming van het vermogen van de ene echtgenoot tegen schulden van de onderneming van de andere echtgenoot-ondernemer en tegen de gevolgen van een faillissement van de echtgenoot-ondernemer.

Een faillissement kan overigens de huwelijkse voorwaarden wel doorkruisen, maar sinds 1 januari 2018 is de bewijslast om privé-goederen van de niet-failliete echtgenoot buiten faillissement te houden, minder zwaar.

De echtgenoot van de failliete echtgenoot-ondernemer kan alle goederen die hem toebehoren en niet in de huwelijksgemeenschap vallen, terugnemen. De strenge bewijsregels uit de Faillissementswet zijn namelijk vervallen. De niet-failliete echtgenoot die het terugneemrecht wil inroepen draagt wel nog steeds de bewijslast, maar kan nu op en eenvoudiger manier bewijs leveren.

Voor faillissementen die vóór 1 januari 2018 zijn uitgesproken, gelden voor het terugneemrecht ten aanzien van specifieke goederen echter (nog steeds) strenge bewijsregels. Aangetoond moet worden dat de goederen voor meer dan de helft met het privévermogen zijn gefinancierd. Hierbij is het moment van verkrijgen van de goederen bepalend.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ondernemers, maar eigelijk voor iedereen die wil gaan trouwen.

Laat u goed voorlichten over de gevolgen van het wel of niet maken van huwelijkse voorwaarden. Ook kan het geen kwaad om in het verleden reeds gemaakte huwelijkse voorwaarden nog eens te laten bekijken.  Dus eerst langs de notaris voor het verkrijgen van informatie die voor u van belang is en vervolgens naar het gemeentehuis om te trouwen of te registreren als partner. Let wel op dat u ongeveer 4 weken voor het trouwen of registereren als partner langs de notaris gaat, dit in verband met de tijd die eventueel nodig is om de juiste stukken voor u op te kunnen maken.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder.