Wie zijn we?

Mr. Frank Beks

Notaris

Notaris Beks houdt zich op kantoor met name bezig met het ondernemingsrecht (het oprichten van verenigingen, stichtingen en besloten vennootschappen alsmede het verzorgen van herstructureringen van bedrijven) en het registergoed (het overdragen van woningen en agrarisch registergoed, het vestigen van hypotheken en het splitsen van gebouwen in appartementsrechten).

Mr. Jeanette Beks – van der Wielen

Kandidaat-notaris

Sjoukje de Vries-Pruis

Jeanette houdt zich hoofdzakelijk bezig met estate planning, het opstellen van huwelijksvoorwaarden, (levens)testamenten en het afwikkelen van nalatenschappen.

Administratie | Royementen


Zowel op kantoor als aan de telefoon is Sjoukje het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten. Sjoukje verzorgt onder andere de royementen, maakt samenlevingsovereenkomsten, stelt testamenten op en verzorgt de planning in de kantooragenda.

Waarvoor kunt u onder ander bij de notaris terecht? Via een leuke animatie wordt dit u verteld.