Hypotheek

Koop je een woning dan wordt meestal de woning gefinancierd met een lening van de bank.

Je kunt dan bijvoorbeeld naar ene tussenpersoon gaan die je helpt met het vinden van een passende financiering. De bank wil bijvoorbeeld weten of je genoeg verdient om de hypotheek te kunnen betalen en de bank wil weten tegen welke voorwaarden je de woning hebt gekocht. Daartoe kun je aan de bank een kopie (dan wel het origineel) van de koopovereenkomst aan de bank geven.

De bank wil uiteraard ook zekerheid. Ga je naar de notaris voor de overdracht van de woning worden er doorgaans twee akten getekend. De akte van levering waarbij de eigendom overgaat en een hypotheekakte. In de hypotheekakte worden de afspraken met de bank vastgelegd (onderandere welk rentepercentage je moet betalen en dat als je stopt met betalen dat in het uiterste noodgeval de bank de woning kan verkopen om zodoende haar geld weer terug te krijgen).