Erven & Schenken

 

U kunt tijdens uw leven schenkingen doen, bijvoorbeeld aan uw kinderen. Dit kan wel ongewenste fiscale gevolgen hebben. Schenkt u meer dan de vrijstelling, dan is er schenkbelasting verschuldigd. Er zijn verschillende vrijstellingen en verschillende tariefgroepen. U hebt onder meer eenmalig verhoogde vrijstellingen bij schenkingen aan kinderen tot het moment dat de kinderen 40 jaar oud zijn.

 

Ook zijn er op dit moment mogelijkheden om belastingvrij een hoog bedrag te schenken voor de aankoop van een woning. Het is verstandig om u goed voor te laten lichten door de notaris over de verschillende mogelijkheden, voordat u de schenkingen doet. U kunt bijvoorbeeld in een schenkingsakte bepalen dat de schenking alleen toekomt aan uw eigen kind en derhalve niet aan een eventuele (toekomstige) partner van het kind. Deze clausule heet ook wel uitsluitingsclausule of privéclausule. 

 

Verklaring van erfrecht:

Als iemand overlijdt zal moeten worden nagegaan wie de erfgenamen zijn. Erfgenamen kunnen iedere notaris vragen om een verklaring van erfrecht op te stellen. U hoeft dus niet per sé naar de notaris te gaan die het laatste testament heeft opgeteld voor de overledene. In deze verklaring legt de notaris vast wie is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie namens de erfgenamen een nalatenschap mag afhandelen.

Op vertoon van de verklaring van erfrecht kunt u erfgenaam en/of als executeur en/of als gevolmachtigde van de (overige) erfgenamen, zelfstandig onder meer rekeningen betalen, restituties van de belasting innen, de tenaamstelling van bankrekeningen wijzigen en eventueel de rekeningen opheffen, alsmede zelfstandig de aangifte voor de erfbelasting ondertekenen en indienen. Ook kan een afschrift van de verklaring van erfrecht bij het kadaster worden ingeschreven, opdat een woning van de overledene op naam van de erfgenamen komt te staan.

 

In onderstaande brochure vindt u alles over het wel of niet aanvaarden van een erfenis, de afwikkeling hiervan en de rol van de notaris.

 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.