Uw notaris in Friesland en omstreken

 

U hoeft niet verder te zoeken indien u geholpen wilt worden door betrokken en deskundige professionals op notarieel gebied die de tijd voor u nemen en pas tevreden zijn als de zaken voor u goed geregeld zijn.

Kijk gerust rond op onze website voor de nodige informatie en een eerste indruk van ons kantoor. Wees welkom om vrijblijvend contact met ons op te nemen over het door u gewenste onderwerp.

 


Wat kan de notaris voor u betekenen.

Wonen en Leven notaris Beks

Woonhuis

 

Het kopen van een huis vergt een goede voorbereiding. Informeer bij een bank of hypothekentussenpersoon wat u kunt lenen. Oriënteer u vervolgens op de huizenmarkt om een passende woning te vinden. Laat u eventueel bijstaan door een aankoopmakelaar. Betrek de notaris in het voortraject. De notaris kan voorlichting geven over het al dan niet afsluiten van bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst en kan tevens met u het ontwerp van de koopovereenkomst doornemen dan wel voor u opstellen, zodat u met een goed gevoel en goed voorbereid de koopovereenkomst kunt tekenen.

Vervolgens zal de notaris op basis van de getekende koopovereenkomst er voor zorgen dat u eigenaar wordt van de woning.


familie en relaties notaris Beks

Samen leven

 

Voor de eerste keer samenwonen. Hartstikke leuk. Muren schilderen, meubeltjes verzamelen, samen koken. Kortom samen leven. Het feitelijk samen leven heeft tevens een juridische kant. Wie betaalt wat? Wat gebeurt er als u uit elkaar gaat? Welke spullen zijn van wie? Wat gebeurt er met de woning? Al dat soort zaken kunt u regelen in een samenlevingsovereenkomst.

Bent u gehuwd of geregistreerd partner of wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan kunt u verschillende afspraken vastleggen in huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Ga eerst naar de notaris om u goed voor te laten lichten, maak uw keuzes en kom dan beslagen ten ijs op het gemeentehuis om elkaar het jawoord te geven.


Erven en Schenken notaris Beks

(Levens)testament, schenken en erven.

 

Levenstestament:

Een levenstestament is een algehele volmacht waarbij u volmacht kunt geven aan bijvoorbeeld uw partner en/of uw kinderen, om namens u (rechts)handelingen te kunnen verrichten voor het geval u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld doordat u een ongeluk hebt gehad of doordat u een ziekte hebt gekregen, zoals dementie.

Met een levenstestament kunt u in principe voorkomen dat door de rechter in zo’n situatie een bewindvoerder en mentor voor u moet worden benoemd. Met de volmacht kan uw gevolmachtigde namens u bijvoorbeeld betalingen verrichten en zelfs uw (eventuele) woning verkopen voor het geval dit nodig/wenselijk is en u dat zelf niet meer kunt. Ook kunt u in uw levenstestament een gevolmachtigde aanwijzen om namens u medische beslissingen te nemen voor het geval u dat zelf niet meer kunt.

 

Schenken:

U wilt een schenking doen aan een naaste of een goed doel. Dat kan eenmalig of bijvoorbeeld jaarlijks.

Een schenking regelen via de notaris heeft veel voordelen. U weet alsdan zeker dat de schenking juridisch goed geregeld is. Ook kunt u grip houden op wat er met uw gift gebeurt. Bovendien kan de notaris u alles vertellen over de belastinggevolgen.

 

Testament: 

In een testament kunt u zaken regelen voor na uw overlijden. Wie gaat de begrafenis of crematie regelen, wie zijn uw erfgenamen, wie krijgt wat of wie krijgt juist niets. Ook kunt u iemand aanwijzen die uw nalatenschap moet afwikkelen namens de erfgenamen, bijvoorbeeld omdat er meerdere erfgenamen zijn.

 

Verklaring van erfrecht: 

Als iemand overlijdt zal moeten worden nagegaan wie de erfgenamen zijn. Erfgenamen kunnen iedere notaris vragen om een verklaring van erfrecht op te stellen. U hoeft dus niet per sé naar de notaris te gaan die het laatste testament heeft opgesteld voor de overledene. In deze verklaring legt de notaris vast wie is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie namens de erfgenamen een nalatenschap mag afhandelen.

Op vertoon van de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenaam en/of als executeur en/of als gevolmachtigde van de (overige) erfgenamen, zelfstandig onder meer rekeningen betalen, restituties van de belasting innen, de tenaamstelling van bankrekeningen wijzigen en eventueel de rekeningen opheffen, alsmede zelfstandig de aangifte voor de erfbelasting ondertekenen en indienen.

Ook kan een afschrift van de verklaring van erfrecht bij het kadaster worden ingeschreven, opdat een woning van de overledene op naam van de erfgenamen komt te staan.

 

 


Bedrijven en organisaties Notaris Beks

Ondernemers en bestuurders

 

Bent u ondernemer of wilt u een onderneming opstarten? Dan bent u bij ons aan het juiste adres voor het oprichten van een besloten vennootschap, vereniging of stichting of voor het wijzigen van reeds bestaande statuten. Wij werken nauw samen met uw accountant, boekhouder of fiscalist om voor u tot het optimale resultaat te komen.

 

Voor het kopen of verkopen van een bedrijfspand kunt u uiteraard ook bij ons terecht.