Kopen/verkopen van een bedrijfspand

 

Kopen/verkopen bedrijfspand: Het overdragen van een bedrijfspand loopt altijd via de notaris. Koper en verkoper maken eerst afspraken met elkaar, welke afspraken kunnen worden neergelegd in een koopovereenkomst (al dan niet opgesteld door een makelaar). In de koopovereenkomst wordt onder meer opgenomen welke prijs er wordt betaald en wanneer de akte van levering getekend zal worden bij de notaris. De notaris zorgt er voor, dat alles correct in de akte staat, dat de recherches bij het kadaster zijn uitgevoerd en dat de koopsom op de juiste wijze aan de verkoper kan worden overgemaakt.

 

Bij de overdracht van een bedrijfspand is het van belang te kijken of de verkoper bijvoorbeeld in een herzieningsperiode voor de Omzetbelasting zit, waar rekening mee moet worden gehouden bij de overdracht. Een goede samenwerking tussen de notaris en de boekhouder / accountant is vaak van het grootste belang.

 

Daarnaast kan het zo zijn dat er een bouwkavel wordt gekocht en dat er (door/in opdracht van) de ondernemer een bedrijfspand wordt gerealiseerd. De notaris zorgt er niet alleen voor dat de akte van levering op de juiste wijze wordt gepasseerd, maar ook dat een eventuele hypotheekakte wordt gepasseerd en of de ondernemer wel over de juiste
omgevingsvergunning beschikt om het beoogde gebouw te kunnen realiseren.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met Notariskantoor Beks opnemen. Een vakkundig team staat hier voor u klaar om u verder te helpen.