Woning Kopen/verkopen

 

Wanneer u een woning koopt, dan stelt de makelaar in de meeste gevallen een koopovereenkomst op. In een koopovereenkomst worden de afspraken vastgelegd die de koper en de verkoper hebben gemaakt, onder meer welke woning is verkocht en tegen welke prijs en onder welke voorwaarden en bepalingen de woning is verkocht.

Indien koper en verkoper dit wensen kan ook Notariskantoor Beks de koopovereenkomst voor u opstellen.

 

Hypotheek

 

Koopt u een woning dan wordt meestal de woning gefinancierd met een lening van de bank.

U kunt dan bijvoorbeeld naar een tussenpersoon gaan die u helpt met het vinden van een passende financiering. De bank wil bijvoorbeeld weten of u genoeg verdient om de hypotheek te kunnen betalen en de bank wil weten onder welke voorwaarden u de woning hebt gekocht. Daartoe kunt u aan de bank een kopie (dan wel het origineel) van de koopovereenkomst geven.

De bank wil uiteraard ook zekerheid. Gaat u naar de notaris voor de overdracht van de woning, dan worden er doorgaans twee akten getekend. De akte van levering waarbij de eigendom overgaat en een hypotheekakte.

In de hypotheekakte wordt zekerheid gegeven aan de bank en worden meestal tevens de afspraken met de bank vastgelegd over de lening die u bij de bank hebt afgesloten, zoals het rentepercentage dat u over de lening moet betalen en uw aflossingsverplichtingen. Met de zekerheid die u aan de bank geeft kan de bank in het uiterste geval uw woning verkopen voor het geval u bent gestopt met uw maandelijkse rentebetalingen en aflossingsverplichtingen. Met de verkoopopbrengst van de woning krijgt de bank (een gedeelte) van haar lening weer terugbetaald.

 

Bekijk onderstaande brochure voor uitgebreide informatie. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Notariskantoor Beks. 

 

 

Brochure woning kopen