Stichting-Vereniging

 

Stichting: Een stichting heeft geen leden en mag winst maken, zolang de uitkering van de winst wordt gebruikt om de doelstelling van de stichting te realiseren. Een stichting is een rechtspersoon met een afgescheiden vermogen. Een stichting kan - indien de statuten dat toestaan - onroerende zaken op naam hebben, een bankrekening openen en rechtshandelingen verrichten, dit alles om het doel van de stichting te realiseren.

 

De notaris maakt het ontwerp van de akte van oprichting, passeert de akte
en schrijft vervolgens de stichting in bij de Kamer van Koophandel.
Soms is het de bedoeling dat de stichting een zogenaamde ANBI-status verkrijgt. Deze status wordt verleend door de belastingdienst, nadat de stichting is opgericht. Een stichting met een ANBI-status hoeft over verkregen goederen geen schenk- of erfbelasting te betalen, mits de gelden worden aangewend voor het algemeen belang, conform de doelstelling van de stichting. De statuten van een stichting dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen voor het verkrijgen van de ANBI-status.

De medewerkers van Notariskantoor Beks kunnen u hierover nader informeren.