- Belasting besparen door opheffing of wijziging van huwelijkse voorwaarden.

Gepubliceerd op 7 mei 2021 om 09:19

Belasting besparen door opheffing of wijziging van huwelijkse voorwaarden

 

Als u in het verleden huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen kan het nuttig zijn om bij ons te informeren of deze voorwaarden nog wel in overeenstemming zijn met uw huidige situatie.

 

Onderneming

In het verleden zijn veelal huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting) opgesteld omdat een van de beide echtgenoten een bedrijf had, zodat het vermogen van de niet-ondernemende partner beschermd werd tegen een eventueel faillissement van de ondernemer. 

Het effect zou kunnen zijn dat de ondernemende partner aan het eind van het huwelijk welgesteld was en de andere echtgenoot, vaak de vrouw, weinig had (want die had toen zelden inkomen).

 

Er zijn mogelijkheden om deze zogenaamde koude uitsluiting te verzachten: afgesproken wordt dan in nieuwe huwelijkse voorwaarden dat de echtgenoten bij het eindigen van het huwelijk door echtscheiding of door overlijden gaan afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen gehuwd waren (verrekenbeding). Ook kunnen de echtgenoten een algehele gemeenschap van goederen laten ontstaan. 

 

Als de rijkere echtgenoot overlijdt, valt zijn vermogen in zijn nalatenschap en is in principe dat hele vermogen belast voor de erfbelasting. Je kunt de huwelijkse voorwaarden wijzigen en een gemeenschap van goederen laten ontstaan, dan zou slechts de helft van het vermogen in de nalatenschap vallen en vererven (besparing van erfbelasting).

 

Echtscheiding

Heeft u huwelijkse voorwaarden waarbij de vermogens gescheiden zijn en de eigen woning eigendom is van één van de echtgenoten? Ook dan kan het met een echtscheiding in het vooruitzicht goed zijn om de voorwaarden nog tijdens het huwelijk te wijzigen. Als de andere echtgenoot in de woning wil blijven wonen moet de woning immers aan deze echtgenoot worden toegedeeld zodat deze de nieuwe eigenaar wordt. De tijdige wijziging van de huwelijkse voorwaarden kan daardoor namelijk een besparing op de overdrachtsbelasting en/of schenkingsbelasting opleveren.

 

Wijzigen altijd verstandig?

Hiermee is niet gezegd dat het altijd verstandig is om de huwelijkse voorwaarden te wijzigen, dat verschilt per situatie. Het opheffen van huwelijkse voorwaarden heeft ook risico’s: een faillissement kan zich nog voordoen of schulden kunnen nog ontstaan in de toekomst. Ook een echtscheiding kan op de loer liggen.

 

Laat u dus goed informeren. Wij zullen u hierover graag adviseren.