Testament

 

Als u overlijdt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn voor het geval u geen testament hebt gemaakt. Bent u gehuwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en hebt u kinderen, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. De erfgenamen zijn dan de langstlevende ouder samen met de kinderen, waarbij alle bezittingen en schulden bij de langstlevende ouder blijven.

Bent u ongehuwd dan bent u op grond van de wet geen erfgenaam van uw partner. Dit leidt meestal tot ongewenste situaties bij het overlijden van u of uw partner. Zeker als u ook kinderen (samen) hebt.

 

Wilt u de wettelijke regeling verfijnen of aanpassen dan wel daarvan afwijken, dan kunt u naar de notaris gaan om een testament te maken.

 

Wat u bepaalt in uw testament gaat (in principe) boven hetgeen de wetgever in de wet heeft geregeld. Zo kunt u een kind onterven, een goed doel tot erfgenaam benoemen, kunt u een voogd aanwijzen voor het geval u overlijdt en minderjarige kinderen achterlaat en is het mogelijk een executeur aan te wijzen om uw nalatenschap af te wikkelen.

 

Laat u goed voorlichten door de notaris over de verschillende mogelijkheden, zodat u zelf kunt beslissen wat u wilt in plaats van dat u achteraf toch zaken anders had willen regelen. Klik hier voor vrijblijvend advies of vragen.