Stichting-Vereniging

Stichting: Een stichting heeft geen leden en mag winst maken, zolang de uitkering van de winst wordt gebruikt om de doelstelling van de stichting te realiseren. Een stichting is een rechtspersoon met een afgescheiden vermogen. Een stichting kan (indien de statuten dat toestaan) onroerend goed op naam hebben, een bankrekening openen en rechthandelingen verrichten, dit alles om het doel van de stichting te realiseren.

De notaris maakt het ontwerp van de akte van oprichting, passeert de akte
en schrijft vervolgens de stichting in bij de Kamer van Koophandel.
Soms is het de bedoeling dat de stichting een zogenaamde ANBI-status verkrijgt. Deze status wordt verleend door de belastingdienst, nadat de stichting is opgericht. Een stichting met een ANB_-status hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen (mits de gelden worden aangewend voor het algemeen belang, conform de doelstelling van de stichting).

Vereniging: Er zijn twee soorten verenigingen: een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn niet neergelegd in een notariële akte) en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn neergelegd in een notariële akte). Een
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen op naam hebben, kan geen erfgenaam zijn en bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.